Pest-cоntrol (HACCP)

HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.

Одним із таких чинників є контроль шкідників на підприємствах (Pest-control).

Нічого принципово нового у вимогах НАССР немає, – НАССР лише зручно систематизує численні санітарні та технологічні норми і правила виробництва, полегшує поточний контроль. ISO 22000 виводить все це на міжнародний рівень стандартизації.

ОКП ЛОР «Профдезінфекція» розробляє та впроваджує програму по інтегрованій боротьбі зі шкідниками відповідно до системи НАССР. Дана програма передбачає:
  • Візуальне обстеження об’єкту для визначення видів шкідників, їх поширеність та загрозу появи. Складення актів обстеження об’єкту

  • Складення переліку рекомендацій для об’єкту по виконанню мір застереження від шкідників

  • Визначення контрольних точок, необхідної кількості засобів моніторингу і боротьби зі шкідниками (контейнери з отрутопринадами, пастки, інсектицидні лампи та ін.)

  • Створення план-графіку проведення робіт по дератизації та дезінсекції

  • Складенню переліку препаратів для боротьби зі шкідниками

  • Аналіз результатів контрольних заходів і впровадження ефективних профілактичних та коригувальних заходів

Pest-cоntrol (HACCP)